WSP har nyligen fått ett mycket spännande uppdrag som handlar om att renovera och förbättra klimatet för all den värdefulla konst som finns på Uppsalas universitetsmuseum, Gustavianum. Alla som någon gång varit i Uppsala har säkert sett den fina gamla byggnaden som ligger mitt emot entrén till domkyrkan. 

Byggnaden Gustavianum.

Den anatomiska teatern.

Den anrika anatomiska teatern från 1600-talet.

Utrymme på Gustavianums vind där fläktrum ska få plats.

På vinden ska ett nytt fläktrum få plats.