WSPs hållbarhets- och innovationschef Maria Brogren deltar i det senaste avsnitten av podcasten Heja Framtiden. Hon berättar bland annat om hur vi kan tänka kring hållbarhet i flera nivåer inom såväl byggsektorn som samhällsutvecklingen i stort. 

Maria Brogren, Heja Sverige, WSP.

Maria Brogren delar även med sig av sina insikter kring samhällets framtida utmaningar och möjligheter för att framtidssäkra våra samhällen som möter framtidens utmaningar såsom klimatförändringar. 

Lyssna på podcastenHur WSP arbetar - Future Ready