WSP Norge ska i samarbete med WSP Sverige hjälpa det Norsk nukleær dekommisjonering (NND) att avveckla kärnkraften i Norge. Det är totalt två ramavtal som WSP har vunnit, i det ena ingår samtliga underavtal och det andra har WSP vunnit det övergripande ramavtalet. 

- Vi vann i stor internationell konkurrens, mycket tack vare den kompetens som finns i Storbritannien och Sverige inom området, berättar uppdragsledaren Henriette Frafjord Berntsen. 

Uppdraget innebär att stötta NND i arbetet med att avveckla de forskningsreaktorer som finns i Norge. Det är ett komplext arbete som kräver kompetenser inom många olika områden. Kollegor från WSP Sverige med spetskompetens inom kärnkraft och projektstyrning kommer att arbeta i projektet. 

NND är en statlig myndighet som etablerades 2018. De har som uppdrag att leda arbetet med avvecklingen av den norska kärnkraften och ett säkert omhändertagande av det radioaktiva avfallet. WSPs uppdrag innebär också att bygga upp verksamhetsstyrningen hos NND och stärka deras kompetens inom området. Ramavtalen sträcker sig till 2023. 

Henriette Frafjord Berntsen har arbetat på WSP i 15 år. Hon betonar vikten av ett stort kontaktnät inom företaget.

-  Det är en stor konkurrensfördel att WSP är ett globalt företag med lokal förankring och spetskompetens. Det gör att kunderna kan få de bästa lösningarna. 

Läs mer om våra tjänster inom kärnkraft och kärnteknisk verksamhet