Vi har i Sverige investerat mycket i vårt gemensamma samhälle. Men många anläggningar börjar närma sig sitt bäst före-datum, eller har kanske redan passerat det. Hur kan vi ta vara på det vi har på ett smartare sätt och samtidigt rusta samhället för nya förutsättningar? Det vill WSP ge svaren på i en ny, interaktiv programserie.

– När vi pratar om framtidens samhällen hamnar diskussionen ofta i ny häftig teknik, men det är allt fler som också ser att framtiden består av att ta hand om och använda våra samhällstillgångar smart. Det är just detta som vi på WSP vill belysa genom att bjuda in kunder, experter och politiker till gemensamma samtal. Jag tror att vi har mycket att tillföra i debatten, men vi gör också den här satsningen för att lära av andra, berättar Helene Schöldsten, kommunikationschef på WSP.

Helene Schöldsten

Helene Schöldsten, kommunikationschef WSP.

WSP gör nu sin största digitala satsning med programserien ”Bäst Före”. Stor del av programmet består av att interagera med deltagarna. Målet är att föra en debatt om hur vi skapar ett framtidssäkrat samhälle med lång hållbarhetstid.

Ämnen som kommer behandlas är hur vi kan ta reda på bäst före-datumet för våra järnvägar, miljonprogram och skolbyggnader, men också vilka prioriteringar som kommer behöva göras längs vägen. Men serien kommer även behandla icke-fysiska värden, vilka är dessa och glömmer vi att ta vara på dem i vår iver att utveckla samhället?

Startskottet för programserien går den 25 juni. Programserien ”Bäst före” är ett komplement till tidigare lanserade webbinarer som går under namnet WSP Talks.

Bäst föreAvsnitt 1: Vårt framtidssäkrade samhälle
Charlotta Rydholm (moderator), Maria Brogren, David Symons, Anna Denell och Fredrik Bergström är några av talarna i WSPs första avsnitt.

Charlotta Rydholm (moderator), Maria Brogren, David Symons, Anna Denell och Fredrik Bergström är några av talarna i det första avsnittet.