Vi har i Sverige investerat mycket i vårt gemensamma samhälle. Men många anläggningar börjar närma sig sitt bäst före-datum, eller har kanske redan passerat det. Hur kan vi ta vara på det vi har på ett smartare sätt och samtidigt rusta samhället för nya förutsättningar? Det vill WSP ge svaren på i en ny, interaktiv programserie.

Helene Schöldsten

Helene Schöldsten, kommunikationschef WSP.
Charlotta Rydholm (moderator), Maria Brogren, David Symons, Anna Denell och Fredrik Bergström är några av talarna i WSPs första avsnitt.

Charlotta Rydholm (moderator), Maria Brogren, David Symons, Anna Denell och Fredrik Bergström är några av talarna i det första avsnittet.