Klimatomställningen påverkar alla delar i samhällsutvecklingen idag. Alla branscher strävar efter att minska utsläppen för att nå internationella miljömål och bidra till en fossilfri värld. Detta gäller i allra högsta grad transport- och trafiksektorn.

Vit bil har kabel inkopplad för att laddas med el

Hur kommer egentligen våra resor och transporter se ut i morgondagens samhälle? Det forskas och testas kring självkörande fordon, elektrifierade vägar, laddningsbara bilar, el bussar och el flygplan för att nämna några framtidslösningar. Sammantaget krävs mycket testningar och provtagningar för att hitta metoder, utrustningar och framdrivningssystem som motsvarar miljökraven.

Och det är här WSP kommer in i bilden. WSPs sektion Fordon jobbar i teknologins framkant med att bygga upp kompletta testmiljöer för att fordonstillverkare ska kunna prova och utveckla sina produkter. 

-WSPs många olika kompetensområden gör att vi kan erbjuda allt från byggande av laboratorier och testlokaler, bidra med teknisk kompetens kring elektrifiering och fordon och även kunskap om de stadsplaneringsfrågor som uppstår när samhället ställs om, säger Fredrik Holst som är affärsutvecklare på WSP. 

Det är väldigt spännande att vara en del i den omvälvande samhällsomdaning som sker. Vår provningstekniska verksamhet med sin spetskompetens är en viktig pusselbit när trafiksektorn elektrifieras.

För mer information, kontakta Fredrik Holst, 010-722 70 51.

Mer om våra tjänster inom fordonsindustrin