Klimatomställningen påverkar alla delar i samhällsutvecklingen idag. Alla branscher strävar efter att minska utsläppen för att nå internationella miljömål och bidra till en fossilfri värld. Detta gäller i allra högsta grad transport- och trafiksektorn.

Vit bil har kabel inkopplad för att laddas med el