WSP-koncernen levererar ett stabilt tredje kvartal. EBITDA-marginalen ökade (17,6 %) jämfört med samma period föregående år (17,0 %). Omsättningen minskade dock med 3,8 procent jämfört med 2019. Även i Sverige visar WSP stärkt marginal men något lägre intäkter.