WSP-koncernen har haft ett stabilt första kvartal och en utveckling i linje med ledningens förväntan. Trots stora förändringar i omvärlden ökar WSP sin nettoomsättning med 4,4 procent och visar en organisk tillväxt på 1,1 procent. Nettoresultatet efter skatt påverkades dock negativt på grund av finansiella poster som inte är kassaflödespåverkande.

WSP-koncernens första kvartal visar på en stabil utveckling med en nettoomsättning på 1,7 miljarder kanadensiska dollar vilket är 4,4 procent mer än samma kvartal 2019. EBITDA ligger på 218,4 miljoner kanadensiska dollar, vilket är 0,7 procent högre än samma kvartal förra året. EBITDA-marginalen för kvartalet är 12,6 procent.

Även WSP Sverige levererar ett stabilt kvartal.

– I Sverige har verksamheten rullat på bra. I slutet av kvartalet kan vi se en viss påverkan, men det är marginellt. Vi har en bra bredd både bland kunder och sektorer som gör att vi står stabilt även i en kommande nergång. Stor del av våra uppdrag består av samhällsviktig verksamhet som måste fortsätta rustas upp och utvecklas, vilket känns bra ur flera perspektiv. Men självklart behöver även vi rusta vår egen verksamhet för att möta det som nu sker i omvärlden och säkerställa lönsamhet även i kommande kvartal, säger Håkan Danielsson, vd för WSP i Sverige.

WSP har som många andra snabbt ställt om till att bedriva stora delar av arbetet på distans. Samtidigt har verksamheten rullat på som vanligt med stort fokus på att stötta kunderna i en omvälvande tid.

– Vi håller fast vid vår satta strategi men accelererar flera delar i den för att möta en delvis förändrad efterfrågan som vi räknar med kommer. Det finns flera svårigheter, dessa behöver vi förhålla oss till, men jag ser också många möjligheter. Exempelvis intensifierar vi vårt arbete kring automation och effektiv organisation, fortsätter fokusera på innovation och samarbete med start ups samt på vår hållbarhetsrådgivning som blir allt viktigare när vi nu på många sätt kommer se en omstart av vårt samhälle. Mycket kommer ha förändrats när vi kliver ur på andra sidan och vi räknar med att kliva fram som en ännu starkare aktör, menar Håkan Danielsson.

Mer fakta och siffror om kvartalet för WSP-koncernens finns här.

Höjdpunkter under kvartalet som gått: