Sverige står inför stora vattenutmaningar. Infrastruktur, pengar, tid, kompetens och klimatförändringar är några av de områden vi tittar närmare på i den helt färska rapporten från WSP.

img-vattenrapport

Många svenskar har länge tagit rent vatten för givet men det senaste året har två av fem drabbats av vattenbrist. Enligt rapporten ”Sverige och 20-talets vattenutmaningar – Så påverkas staden, näringslivet och medborgarna” finns flera utmaningar kopplat till framtidens vattenanvändning i Sverige. Rapporten visar även på de möjligheter som finns för att säkra vattnet även till våra barn och barnbarn. Rapporten bygger på offentlig statistik, litteraturstudier samt två enkätstudier utförda av WSP under hösten 2019, en riktad till medborgare med ett riksrepresentativt urval och en till Sveriges kommuner.

Läs mer och ta del av rapporten
Samverkan över kommungränser kommer att bli avgörande för kommunernas möjlighet att klara av VA-utmaningarna.
Citat från kommunenkät