Sverige står inför stora vattenutmaningar. Infrastruktur, pengar, tid, kompetens och klimatförändringar är några av de områden vi tittar närmare på i den helt färska rapporten från WSP.

img-vattenrapport
Samverkan över kommungränser kommer att bli avgörande för kommunernas möjlighet att klara av VA-utmaningarna.
Citat från kommunenkät