Med en intressant erfarenhetsmix från många bolag i branschen och en grund som landskapsarkitekt går Maria Grimmer in som ny regionchef för WSPs projektledare i Stockholm.

Maria Grimmer, WSP.