WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram långsiktigt hållbara lösningar för den hårt trafikerade väg 155 på Hisingen i Göteborg. Väg 155 omfattar även Sveriges mest trafikerade färjeled, Hönöleden, samt Björköleden som också är skärgårdskommunen Öckerös enda förbindelse till fastlandet. 

Kapacitetsproblemen på väg 155 påverkar både framkomligheten och trafiksäkerheten för samtliga trafikslag. I Västra Götalands regionala plan för transportinfrastrukturen pekas sträckan Torslanda–Öckerö ut som en i gruppen av högst prioriterade brister. 

I WSPs uppdrag ingår att ta fram både lösningar i närtid med stort fokus på förändrade resvanebeteenden och förslag till mer omfattande om- och nybyggnation på längre sikt inklusive möjligheterna att upprätta en fast förbindelse till öarna. Målet med den så kallade åtgärdsvalsstudien, som Trafikverket driver på uppdrag av Västra Götalandsregionen, är att få fram en helhetslösning som inte bara möter framtidens resandebehov utan även skapar bättre tillgänglighet på ett sätt som minskar klimatpåverkan och trängsel.

Läs mer om våra tjänster inom trafikanalys samt trafikteknik och vägsäkerhet.