WSP har nu slutfört uppdraget från Trafikverket om datainsamling av laserdata på bansträckorna Ängelholm-Göteborg och Göteborg-Skälebol, som en del av övergången till ERTMS-standard. Under genomförandet använde WSP sin prisbelönade innovation där mätverktygen monteras på lok och inläsning sker i trafik. Totalt samlades data in för cirka 800 kilometer järnväg.

Mätverktyg monterat på lok för datainsamling.

Datainsamling, mobile mapping.
Datainsamling järnvägsspår i tunnel.

Datainsamling järnvägsspår, WSP.

Datainsamling järnvägsspår WSP.