Närmare 20 procent av arbetstillfällena i svenska städer finns inom besöksnäring och sällanköpshandeln. Branscher som nu drabbas hårt. Visby, Varberg och Piteå är städer där närmare var tredje invånare arbetar i dessa utsatta branscher. Det visar en färsk rapport från WSP.

Vy över taken i Visbys stadskärna.


– I regioner som är mycket beroende av besöksnäringarna och som saknar annat starkt näringsliv kommer effekterna av corona att få stor negativ påverkan. I orter utanför våra storstäder och större städer kan detta innebära att näringar som fungerat som ”livlinan” för regionen riskerar att klippas av. Det finns en risk att städers attraktivitet kan komma att påverkas negativt under en längre tid, säger Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef på WSP.

I rapporten har WSP studerat både kommuner och stadskärnor som nu riskerar att drabbas hårt. Åre och Strömstad är två kommuner som är extremt beroende av restaurang- och hotellverksamhet, men också handel. Här arbetar var fjärde invånare i dessa branscher. Även orter med stor andel gränshandel drabbas hårt så som Eda och Haparanda. Sett till antal sysselsatta i de utsatta branscherna är det istället storstäderna som ligger i topp samt större svenska städer så som Uppsala, Helsingborg och Jönköping.

– Från politiken krävs effektiva åtgärder som ökar efterfrågan och minskar kostnaderna för besöksnäringarna. Företagen behöver å ena sidan försöka överleva, men samtidigt kan en kris också skapa möjligheter. För den som har möjlighet kan detta vara ett tillfälle att flytta från sämre lägen till bättre lägen i och med att det uppstår vakanser. För stadskärnorna i sin helhet är det av vikt att ligga i startgroparna och snabbt kunna aktivera olika initiativ som gör att kunderna och besökarna kommer tillbaka till stadskärnan när mötesrestriktionerna lättar, säger Fredrik Bergström.

Stadskärnor

Total sysselsättning i stadskärnan inom handel, hotell och restaurang i förhållande till den totala sysselsättningen i stadskärnan, %

Visby 35

Karlskoga 28

Varberg 28

Mariestad 27

Piteå 27

Avesta 26

Ängelholm 25

Ulricehamn 24

Simrishamn 22

Lund 21

Helsingborg 21

Kristianstad 21

Örebro 21

Vetlanda 20

Alingsås 20

Medel* 17

Anm. * = Medel för alla stadskärnor som ingår i studien (67 st)

Kommuner

Total sysselsättning i kommunen inom sällanköpsvaruhandel, hotell och restaurang i förhållande till den totala sysselsättningen i kommunen, %

Strömstad  26,0

Åre 22,9

Eda 16,2

Borgholm 14,9

Tanum 14,7

Haparanda 14,0

Lessebo 13,7

Järfälla 12,4

Kävlinge 11,9

Täby 11,8

Båstad 11,4

Värmdö 11,1

Rättvik 10,9

Lidingö 10,7

Älmhult 10,6

Medel 6,1

Anm. * = Medel för alla kommuner