Skyfallshantering - Vi måste tänka efter före

Hur väl rustade är egentligen våra städer för häftiga skyfall? Vart ska vattnet ta vägen i tättbebyggda stadskvarter med många invånare och dåligt med ytor där vattnet kan magasineras. Tidigare har man sett på översvämningsproblematiken som en fråga om rör och VA. Idag inser man att det i hög grad också handlar om stadsplanering.