Kommer pandemin ge oss en ny grön våg? Sedan tidigare har vi sett en viss rörelse bort från storstäderna, framför allt bland barnfamiljer som flyttar ifrån de dyrare adresserna. Men i samband med pandemin föddes ett nytt skäl – en ovilja att bo allt för tätt. Samtidigt upplever många att pandemin gjort att de fått en starkare gemenskap med människor i sitt närområde.

Utspridda människor över ett stort torg.

Både viljan att bo mindre tätt och en känsla av mer gemenskap är följder av pandemin.