Unden mars skulle Uppsala kommun ha genomfört det andra samrådsmötet med medborgare i ett större planeringsprojekt av nya stadsdelar – en viktig del i stadens utveckling. När Covid-19 alltmer satte stora delar av landet på stand-by, samtidigt som regeringen införde förbud mot folksamlingar större än 50 personer, gick det inte att genomföra samrådsmötet som planerat. För att inte äventyra tidsplanen undersökte projektgruppen möjligheterna att genomföra mötet digitalt istället. 

Stadsbild av Uppsala.

Foto: Oscar Ekholm, Unsplash.

Genom annonser på Facebook och information på kommunens webbplats fick det digitala mötet en stor spridning och lockade därmed troligtvis en bredare målgrupp än de som oftast brukar komma på fysiskt samråd. 

- Vi fick många positiva mejl från medborgare efter samrådsmötet vilket känns jätteroligt, berättar Filippa Andersson, stadsplanerare på WSP.
- Att nå ut till den målgrupp som berörs är för många kunder en utmaning och där fyller digitala samråd en viktig roll. Alla har inte möjlighet att komma till en lokal en viss tid. Genom att man både kan följa föreläsningen live och i efterhand, då en film av mötet spelas in, blir det enklare för medborgarna att ta del av planerna i projektet. 

Det digitala samrådsmötet kunde genomföras genom Advisorys webbinarieprogram. Eftersom samrådsmötet blev så bra har Uppsala kommun beslutat sig för att genomföra fler samråd digitalt. 

- Kunden behöver inte tänka på någonting annat än sin presentation. Vi sköter tekniken och guidar dem hela vägen, avslutar Filippa Andersson. 

För mer information kontakta Filippa Andersson, filippa.andersson@wsp.com, tel: 010-722 85 94.

Här hittar du information om dialoger och möten som Uppsala kommun bjuder in till under planeringen av de sydöstra stadsdelarna (nytt fönster).

Ta del av samrådsmötet i efterhand.