Under mars skulle Uppsala kommun ha genomfört det andra samrådsmötet med medborgare i ett större planeringsprojekt av nya stadsdelar – en viktig del i stadens utveckling. När Covid-19 alltmer satte stora delar av landet på stand-by, samtidigt som regeringen införde förbud mot folksamlingar större än 50 personer, gick det inte att genomföra samrådsmötet som planerat. För att inte äventyra tidsplanen undersökte projektgruppen möjligheterna att genomföra mötet digitalt istället. 

Stadsbild av Uppsala.

Foto: Oscar Ekholm, Unsplash.

Ta del av samrådsmötet i efterhand.