De ledande politikerna i Los Angeles har fått nog av trängsel på vägarna. Trots att staden byggt ut vägnätet med jämna mellanrum, har trängseln fortsatt att öka. Nu vill trafikplaneringskontoret utreda om trängselavgifter kan vara lösningen på problemet. Med erfarenheter från Sverige och världen föll valet av leverantör på WSP.

Sjufilig motorväg, i vardera riktning, i USA med bilar som köar för att komma fram.

Los Angeles är något av en symbol för nutidens bilstad. Att hitta rätt nycklar för att förändra beteendena hos invånarna krävs erfarenhet och rätt verktyg. Foto: LA County Metropolitan Transportation Authority.

– Det blir en tuff utmaning att hitta ett trängselavgiftssystem som passar Los Angeles. Men det är inte trängselavgifter enskilt som löser problemen utan det kommer krävas parallella satsningar på mikromobilitetslösningar, cykelbanor, samåkning och utbyggd kollektivtrafik, säger Dirk van Amelsfort, senior trafikanalytiker och som tidigare har arbetat med liknande uppdrag i Stockholm, Peking, Vancouver och Bangkok för att nämna några exempel.

En av de största politiska utmaningarna för trafiklösningen i Los Angeles handlar om jämlikhet och tillgänglighet för utsatta grupper i samhället, något som WSP har mycket erfarenhet av från uppdrag i andra städer i Nordamerika.

– För att lyckas med trängselavgifter krävs stort politiskt mod, men också ett visst mått av tur och tajming. Det är inte särskilt troligt att invånarna i Los Angeles applåderar införandet av trängselavgifter, men däremot har vi på WSP erfarenheter från flertalet städer där opinionen vänt från negativ till positiv när förändringen väl är genomförd, säger Dirk.

Enligt Dirk kommer systemet där trafikanten betalar för infart till staden att försvinna på sikt. Istället kommer avgiften styras av distans, tidpunkt, typ av gata och fordon. Det skulle kunna liknas vid det betalningsupplägg som gäller för en Uberresa.

– Det här är en naturlig utveckling i takt med att bilarna blir uppkopplade. Det ger oss större möjligheter att justera avgifterna allt eftersom staden växer och förändras. I de städer som ligger längst fram på området så som till exempel Singapore inför man redan i år en teknisk lösning som ska ge förutsättning för detta sätt att ta betalt och flera städer lär följa efter, menar Dirk.

Uppdraget för LA Metro, trafikplaneringskontoret, startar nu och beräknas pågå i 1,5 år. I WSPs team ingår förutom medarbetare i Sverige, kollegor från USA och Kanada.

För mer information, vänligen kontakta
Dirk van Amelsfort, senior trafikanalytiker WSP
dirk.van.amelsfort@wsp.com
010-722 74 75