Redan idag påverkas många svenskar av skyfall, översvämningar och vattenbrist. Samtidigt är våra system för vatten och avlopp i stort behov av upprustning. Stora mängder vatten läcker, både in och ut i våra ledningar. Vid kraftig nederbörd hinner inte vattnet rinna bort i ledningarna och vattnet orsakar översvämningar. 

Anna Dahlman Petri

Anna Dahlman Petri, civilekonom och ledande expert inom vatten- och avloppsområdet.