Det blev en stabil start för det första året i WSPs globala strategi för 2019-2021. Det visar företagets resultat för 2019.

WSP-koncernen levererar 2019 en tillväxt på 12,7 procent, varav organisk tillväxt 3,5 procent. EBITDA-marginalen ökade till 15 procent jämfört med 11 procent 2018. I regionen EMEIA dit Sverige och Europa räknas in har WSP levererat en organisk tillväxt på 2,1 procent, vilket är i linje med förväntan. Läs mer om koncernens resultat.  

– Vi har haft ett stabilt 2019, trots en del oro och svängningar i omvärlden. Vi växer och vi ökar våra marginaler samtidigt som vi genomfört ett antal viktiga förvärv i Norden och Centraleuropa. Vi kommer ha en fortsatt offensiv tillväxtagenda med både förvärv och organisk tillväxt, säger Magnus Meyer, vd för WSP Norden och Centraleuropa.

Även i Sverige har WSP fortsatt att växa under året, med en organisk tillväxt på 3,3 procent.

– Vi har haft ett bra år där vi fortsatt har goda resultat inom alla segment. Vi ser särskilt att vi växer på miljö- och hållbarhetssidan. Det handlar både om att vi valt den typen av förvärv men också att efterfrågan hos våra kunder ökar. Vi har under året haft ett särskilt fokus på vattenfrågan och 2020 kommer vi växla upp genom att sätta ännu mer fokus på energi. Det är en viktig fråga för samhällsutvecklingen i stort och ett område där vi ser att vi har stora möjligheter att bidra, säger Håkan Danielsson, vd för WSPs svenska verksamhet.

WSPs strategi för de kommande åren ligger fast med fortsatt tillväxt, ökad effektivitet och ett naturligt engagemang i samhällsutvecklingen i Sverige och i världen.

– Vi går stärkta in i 2020 där vi kommer fortsätta på den inslagna vägen genom att ligga ännu närmre våra kunder och att se till att fortsätta vara den arbetsgivare där våra konsulter allra helst vill vara, säger Håkan Danielsson.
 

Höjdpunkter under 2019

 • WSP når 16 000 medarbetare i Europa och 50 000 i världen
 • WSP förvärvar danska Orbicon med 500 medarbetare med expertis inom miljö, vatten, klimatanpassning och byggnader. Detta innebär att WSP numera även finns på Grönland och Island.
 • WSP förvärvar nederländska Lievense med 375 medarbetare, ett multidisciplinärt teknikkonsultbolag som verkar inom fastigheter, infrastruktur, energi, vatten och miljö.
 • WSP lanserar Stadsbarometern 2019, ett helt nytt och unikt index över stadskärnors utveckling ur ett brett samhällsekonomiskt perspektiv.
 • WSP och Specialfastigheter Sverige AB tecknar ramavtal avseende projekterings-, projektlednings- och specialisttjänster.
 • WSP tecknar ramavtal med Norske tog AS gällande teknisk rådgivning. Ramavtalet är strategiskt viktigt för WSP och ett bevis på styrkan av samarbetsförmågan i Norden.
 • WSP vinner tillsammans med Skanska en totalentreprenad för projekt Hamnbanan i Göteborg.
 • WSP knyter till sig det första start up-bolaget i satsningen på innovation inom ramen för acceleratorprogrammet Growspark.
 • En nationell klimatstrategi antas av WSPs ledning som bland annat innebär att WSP ska bidra till att kunderna ska minst halvera sin klimatpåverkan till 2030 samt att WSPs egen verksamhet är klimatneutral 2040.
 • WSP placeras på plats nio i Universums ranking av attraktiva arbetsgivare. De stora teknikkonsulterna är de snabbast klättrande bolagen i rankingen.
 • Fortsatt ökning av andelen kvinnor i bolaget från 35 procent till 38 procent och framför allt andelen kvinnor på chefspositioner som gått från 29 till 34 procent.
Koncernens resultat