Lokalhyran är en av de tyngsta utgifterna för många bolag idag. När vi så småningom övergår till det ”nya normala” efter Coronakrisen kommer synen på effektivt lokalutnyttjande sannolikt ha förändrats. WSP och startupbolaget Vakansa har inlett ett samarbete för att matcha lokalbehovet med efterfrågan.

Folktom kontorslokal som har potential att nyttjas mer effektivt.

Foto: Christina Faminoff.

Redan innan Coronakrisen stod många kontorsfastigheter tomma stora delar av dygnet. Det är denna outnyttjade potential i det befintliga byggnadsbeståndet som Vakansa och WSP vill ta tillvara genom en ny digital tjänst.

– När krisen klingar av och företag återigen behöver lokaler att arbeta i kommer efterfrågan sannolikt vara stor på smarta och prisvärda upplägg. Därför känns det väldigt spännande och helt rätt att inleda ett nära samarbete med Vakansa. Vi behöver se värdet i de resurser som redan finns istället för att bara bygga nytt. Samtidigt förändras nu bilden snabbt över var och när vi behöver ett kontor och vad vi är beredda att betala för det, säger Johan von Porat, affärsutvecklare inom hållbarhet på WSP.

Samarbetet innebär att Vakansa deltar i WSPs acceleratorprogram Growspark. Målet är gemensamma affärer och nya innovativa lösningar för WSPs kunder. Tack vare WSPs storlek och många kunder kan Vakansa nå ut till en bredare marknad.

– Att ta steget ut på marknaden med en ledande samhällsbyggnadsaktör som WSP i ryggen, där jag dessutom genom åren haft kontakt med flera briljanta individer, är en ynnest. I den stundande omställningen för en hållbar utveckling så kan bara riktiga samarbeten och samverkan vara ledorden, vilket detta är ett tydligt exempel på. Det finns tillräckligt många kvadratmeter där ute i våra städer för att en mångfald av aktörer ska kunna hitta billiga och passande platser att bedriva sina verksamheter i. Speciellt i dessa coronatider kan samnyttjande bli omställningen som alla letar efter, säger Robin Rushdi Al-Sálehi, grundare och VD på Vakansa.

Om WSPs acceleratorprogram Growspark

Growspark är Sveriges nya accelerator för innovativa startups som kan skapa värde för samhällsbyggnadsbranschen. Det globala konsultbolaget WSP ligger bakom satsningen, och tanken är att programmet ska skapa förutsättningar för nya och större affärer för startups, liksom bättre innovativa lösningar för WSPs kunder. WSP finns på ett 50-tal platser i Sverige och bjuder in startups från hela Norden till samarbete.

Om Vakansa

Vakansa är ett socialt entreprenörskap som bygger upp en digital förvaltningsplattform som ska underlätta för samnyttjande av lokaler till förmån för föreningslivet, kulturlivet och civilsamhället. Vakansas vision är att möta människans behov i staden utan att bygga nytt.

För mer information, vänligen kontakta

Robin Al-Salehi, grundare och VD på Vakansa
076-706 56 62
[email protected]

Johan von Porat, affärsutvecklare hållbarhet, WSP
010-722 77 64
[email protected] 

Läs mer om acceleratorprogrammet Growspark