I början av september arrangerade Dagens Industri mötesplatsen Omstart Sverige som samlade näringsliv, ministrar och myndigheter för att diskutera hur vi planerar för framtiden mitt i rådande pandemi.

Från WSP deltog Maria Brogren, Innovations- och Hållbarhetschef samt Fredrik Bergström, Affärsområdeschef som tillsammans talade om pandemins effekter på mobilitet och energianvändning globalt och i Sverige. De lyfte även fram hur vi med avstamp i krishanteringen kan bygga ett framtidssäkrat samhälle som klarar klimatutmaningarna samtidigt som vi kan stimulera en hållbar ekonomisk utveckling.