Träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin i Västra Götaland kraftsamlar och har därför gett WSP i uppdrag att vara löpande utvärderare och stöd i projektet ”Tillverka i trä”. 

WSP ska stötta trätillverkning

Det övergripande målet för projektet är att etablera ett kompetenscentrum och därmed stärka deltagarnas konkurrensförmåga inom test- och demomiljö för områdena automation, robotisering och design. Företag inom trätillverkning och akademin har möjlighet att driva utvecklingsarbeten som leder till hållbar produktion och affärsutveckling - och dessutom vara attraktivt för andra forsknings- och utvecklingsfinansiärer. Projektets första del planeras pågå fram till slutet av 2021. Det är totalt 12 företag som ingår i projektet där bland annat Innovatum, Södra Skogsägarna och Göteborgs universitet ingår.  

Kontakta Dan Engström, tel 010-721 02 31, för mer information.

Läs mer om projektet "Tillverka i trä" på innovatum.se