WSP Norge och Sverige har tillsammans med Asplan Viak AS, vunnit ett ramavtal med Spårvägen i Oslo. Det är en viktig milstolpe för utvecklingen inom transport och infrastruktur hos WSP Norge. Tack vare ett nära samarbete med kollegor i Sverige och Kanada blir WSP nu en viktig spelare på den norska transportmarknaden. 

Norge har gjort rekordstora investeringar inom väg- och järnvägssektorn på senare år. På WSP är vi mycket glada att nu kunna bidra till satsningarna med hjälp av vårt internationella nätverk där det finns stor kompetens och erfarenhet. 

Två konkreta projekt är redan igång i Oslo inom ramavtalet. Det handlar dels om en stor tillfällig bussdepå med tillhörande drift- och underhållsbyggnader och dels om en tillbyggnad av verksamhetslokaler för tunnelbanan. WSP svarar för all projektering och projekteringsledning för arbetena som omfattar bygg, mark, väg, spår och elteknik.

Ramavtalet med den norska spårvägen gäller i två år med option på förlängning för ytterligare 1+1 år. 

För mer information, kontakta Nameeta Lal, 010-722 09 49.