Kol-TRAST är en handbok för planering av kollektivtrafik som ges ut av SKR och Trafikverket. Den utkom 2012 och är nu i stort behov av revidering och uppdatering som tar hänsyn till nya forskningsrön och erfarenheter. 

Man i kollektivtrafik kollar sin mobiltelefon.

Det prestigefyllda uppdraget att uppdatera Kol-TRAST gick till WSP som kunde presentera det bästa upplägget för genomförande. 

-Vi är stolta och glada, det här visar WSPs mångsidiga kompetens, säger Katja Berdica som tillsammans med Karin Hassner håller i arbetet med den nya upplagan av handboken. 

Arbetet med uppdateringarna har nu startat och WSPs uppdrag innebär också att ta fram helt nya avsnitt som bland annat rör de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, elektrifiering, digitalisering och mobilitet. 

Planeringshandboken Kol-TRAST används i hela branschen för planering av transporter och kollektivtrafik. Handboken används även som utbildningsmaterial på universitet och högskolor.

Nästa vår ska arbetet med den nya kompletterade upplagen av Kol-TRAST vara klart.

För mer information, kontakta Katja Vuorenmaa Berdica, 010-722 73 93.

Ta del av våra insikter inom mobilitet