I hård konkurrens vann WSP projekteringen av bygghandlingar för Nyköpings nya resecentrum. Ett omfattande uppdrag som hör ihop med Ostlänken. WSPs affärsområdeschef Anna Lundman är glad över det nya uppdraget.