I hård konkurrens vann WSP projekteringen av bygghandlingar för Nyköpings nya resecentrum. Ett omfattande uppdrag som hör ihop med Ostlänken. WSPs affärsområdeschef Anna Lundman är glad över det nya uppdraget.

–WSP vill ta aktiv del i samhällsutvecklingen och här kan vi bidra i skapandet av framtidens hållbara res- och pendlingsvanor.

Det är Trafikverket som i samverkan med Nyköpings kommun planerar det nya moderna resecentret som innebär ökad kapacitet för tågtrafiken och gör det enklare och bekvämare för resenärer på väg till och från Nyköping. 

WSPs uppdrag åt Trafikverket är multidisciplinärt och omfattar bland annat genomgående spår genom stationsområdet och bangårdsområdet, nya spår fram till anslutande befintliga spår samt nya uppställningsspår och parkeringsspår. WSP projekterar även anläggningar i anslutning till resecentrum inklusive två nya entrébyggnader, förbindelser till plattformar som nås via rulltrappor, trappor och hiss samt två nya järnvägsbroar över Brunnsgatan.

Pelle Wahlgren är chef för WSP Järnväg och mycket stolt över uppdraget. 

–Det visar att WSP har den bredd och kapacitet som krävs för dagens omfattande järnvägsuppdrag, säger han.

Byggstart av Nyköpings nya resecentrum är planerad 2022.

För mer information, kontakta Leif Strömberg, 010-722 69 95, leif.stromberg@wsp.com.

Läs mer om våra tjänster inom järnväg