Lejonfastigheter i Linköping förvaltar kommunens alla publika fastigheter som skolor, förskolor, idrottshallar och omsorgsboenden. Linköping växer och därmed också Lejonfastigheters verksamhet.

Barn utanför sin skola.

Foto: 2015 Kuvatoimisto Kuvio Oy.

Idag ansvarar de för 244 fastigheter. Lejonfastigheter har ambitiösa mål i arbetet med att vara en hållbar och ansvarsfull fastighetsägare, byggherre och arbetsgivare, och i byggprojekten används Lejonfastigheters hållbarhetsprogram som styrande dokument för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA). En mycket viktig del i det övergripande hållbarhetsarbetet är uppföljning av satta hållbarhetskrav i bolagets byggprojekt. En annan viktig del i Lejonfastigheters hållbarhetsarbete är att främja en hållbar leverantörskedja, för att minimera allvarliga risker såsom korruption och risker kopplat till arbetsvillkor och arbetsmiljö. Bolaget har därför tagit fram en ansvarskod som ska gälla för att bolagets leverantörer och som ska skapa justa och hållbara affärer.

Nu har WSP vunnit två viktiga ramavtal med Lejonfastigheter, som huvudsakligen gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) samt ansvarskod. Avtalen omfattar primärt tjänsterna ansvarskodsuppföljning och KMA-revisioner, men även hållbarhetsarbete kopplat till dessa områden såsom upprättande av handlingsplan, riskanalyser, utveckling av processer, krav och verktyg, samt strategisk rådgivning.

-Våra två ramavtal är en viktig del i vår hållbarhetssäkring, säger Anton Sedin Hållbarhetssamordnare och extern arbetsmiljösamordnare på Lejonfastigheter. För att vara med och utveckla branschen och bidra till goda förutsättningar inom bygg- och anläggning är efterlevnad en viktig nyckel. Genom kompetenta och flexibla samarbetspartners så tar vi tillsammans med WSP ett helhetsgrepp på KMA och frågor kopplade till vår ansvarskod. Erfarna revisorer som har förmågan att se ett helhetsperspektiv, utan att tumma på sakfrågor är väldigt viktigt och vi är säkra på att WSP levererar inom dessa områden.

Ramavtalen gäller i två år med option på förlängning ytterligare två år. 

För mer information, kontakta Herman Nilsson.