WSP har som ensam konsult vunnit ramavtal med Boverket. Ramavtalet innebär att WSP kommer bidra med allt från teknisk och samhällsvetenskaplig expertis till miljöutredning och GIS-kompetens.