WSP bistår ofta kunder med tillståndsprocesser för deras verksamhet. I dag har det arbetet effektiviserats med hjälp av EVA, ett digitalt verktyg som WSP utvecklat tillsammans Position Green.

Läsplatta används för att använda EVA för utföra digital miljötillståndsprocess.

EVA står för Environmental Validation and Assessment och har nyligen använts i ett uppdrag för Stena Recyclings tillståndsprövning för anläggningen i Karlshamn. I ett första steg gjordes den tekniska beskrivningen för anläggning genom att alla data matades in i EVA. Detta gav en mall som blev enkel att följa under projektets gång.

Stena Recyclings Miljö & tillståndsspecialist menar att EVA underlättat hans och Stenas arbete.

- I EVA har vi haft ett bra skelett om vilka uppgifter som är relevanta och som behövs för att kunna färdigställa tillståndsansökan. Genom att följa mallen i EVA har det gått fortare och enklare än vanligt att förklara för personalen vilken typ av uppgifter som är nödvändiga att ta fram. 

- Vi vill ständigt göra tillståndsprocesser effektivare. Vi bedömer att EVA kan vara ett verktyg som hjälper oss att ha så kompletta handlingar som möjligt. Därmed reduceras risken för onödiga kompletteringar och på så sätt kan vi få beslut snabbare än i dagsläget.

På WSP är vi mycket glada att kunna hjälpa våra kunder med ett verktyg som förenklar och effektiviserar deras tillståndsprocesser. 

För mer info kontakta Charlotte Hauksson, Adnan Jahic eller Elin Löfroth.

Läs mer om verktyget som digitaliserar miljötillståndsprocessen