Förra året gjorde Antonios Tsauousoglou från KTH ett uppmärksammat examensarbete hos WSP, VVS i Stockholm. Med hjälp av tillgänglig data från SMHI tog Antonios fram klimatdata för år 2070. Genom simuleringar och beräkningar kunde man då se att värmeböljorna, alltså fem dagar i streck med minst 25 oC, blir längre. De ökar från dagens 6-10 dagar till 14-18 dagar.

img-bostader