Olyckor, miljöskador, materiella eller ekonomiska förluster? Eller för den delen en pandemi? WSPs riskkonsulter jobbar dagligen med dessa frågor åt kunder i samhällsbyggarsektorn. Här bjuder de på sina bästa tips och ett gratis presentationsstöd. 

WSPs medarbetare leder workshop.

Covid-19 och effekterna därav har påverkat hela vårt samhälle. Oavsett om ett företag eller en verksamhet kategoriseras som samhällsviktig eller inte så behöver vi veta vad som händer om stora delar av personalen är frånvarande, kan vi hantera en frånvaro på 20 % eller på 50 %? Vad gör vi om nyckelpersoner inte är tillgängliga, vet vi ens vilka nyckelpersoner som finns i vår organisation? Hur hanterar vi försenade eller uteblivna leveranser och så vidare. Att bedriva ett aktivt riskhanteringsarbete är viktigt i normala fall och direkt nödvändigt under rådande förhållanden. WSP har tagit fram ett gratis presentationsstöd som hjälper dig att genomföra en workshop (PDF) för att identifiera de viktigaste riskerna i er verksamhet. Vi har själva använt stödet via digitala kanaler och rekommenderar dig att göra likadant. 

Att tänka på vid en workshop: 

  • Alla workshops kräver en duktig och kunnig moderator. Som moderator är det viktigt att du är saklig och objektiv, ser till att alla kommer till tals och att ni håller er kvar vid ämnet. 
  • Risker och problem är inte samma sak. Ni kommer garanterat identifiera problem, ta er tid att omvandla problemen till konkreta risker som ni kan arbeta med och vidta åtgärder mot.
  • Försök att hitta grundorsaker till era risker. Då kan ni vidta åtgärder som effektivt hanterar flera risker på en gång.
  • Bakom varje risk finns en möjlighet! Glöm inte att fokusera på de möjligheter som finns, för det finns alltid möjligheter! Hur ser det ut i just er bransch? Kanske kan en SWOT-analys hjälpa er att hitta möjligheter? 
  • När ni genomför riskvärderingar, så kom ihåg att det finns ingen sanning i detta fall. Gör ert bästa. Kom också ihåg att sannolikheter är mycket svårare att bedöma än konsekvenser. 
  • Dokumentera ert arbete. Det finns många olika varianter av riskregister i excel att ladda ned gratis på internet. Välj ett som passar er, eller utgå från något och anpassa efter er egen verksamhet. 

WSP finns här för er. Vill ni ha vår hjälp att moderera er workshop, vill ni ett bollplank eller behöver ni hjälp med fördjupade analyser eller åtgärdshantering – kontakta oss så hjälper vi till. 

Lycka till! 

För mer information kontakta Jan Ottosson, jan.ottosson@wsp.com, 010-722 62 43.

Mer om våra tjänster inom riskhantering