Havs och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Jordbruksverket och andra berörda myndigheter undersöka förutsättningarna för ökat samarbete mellan Östersjöländerna, inklusive möjligheten till ett internationellt handelssystem med utsläppsrätter. För att genomföra uppdraget gav Havs- och vattenmyndigheten ett konsortium lett av WSP i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att införa ett handelssystem för övergödning i Östersjöregionen. 

Hav och land i Östersjöområdet.