Förändrat klimat i kombination med nya beteenden för när och hur länge svenskarna besöker turistområden kan ge bestående konsekvenser på vattentillgången. En kartläggning gjord av WSP tyder på att bevattningsförbud och ökad kontroll av vattenförbrukningen kommer krävas allt tidigare på året.

En man vattnar trädgårdsland med vattenslang vilket inte är möjligt när bevattningsförbud råder.

Ökat distansarbete samt ett varmare klimat är faktorer som påverkar vattenförbrukningen i svenska turistkommuner framöver.