Lägre priser utanför rusningstid, trängselappar och varuautomater med munskyddsförsäljning. Det är några av de spaningar som WSP lyfter fram i en ny i framtidspaning kring kollektivtrafikens ”nya normala”.

Kvinna bär munskydd i kollektivtrafik.