WSP deltar när norra Stockholms vattenförsörjning säkras

I september förra året togs beslutet att Norrvattens vattenverk ska utöka sin kapacitet. Vattenverket ska byggas ut och renoveras. Vidare adderas ytterligare ett reningssteg med syftet att säkerställa god dricksvattenkvalitet även framöver. WSP har tilldelats uppdraget som rådgivare och tekniska experter för projektet.