Klimatpåverkan från råd och lösningar ska halveras till 2030.

Föräldrar med barn tittar ut över hav med vindkraftverk vid horisonten.