WSP har tillsammans med Fortum sedan 2015 genomfört en förstudie för upprustning och ombyggnad av dammanläggningen i Forshuvudforsen längs Dalälven. Nu inleds det omfattande arbetet på allvar. 

Vatten forsar genom Forshuvuds kraftverk.

Forshuvuds kraftverk. Foto: Fortum.