Enligt en rapport från WSP sammanfaller den tekniska livslängden för svensk vattenkraft, kärnkraft, kraftvärme och vindkraft under perioden 2045–2060. Det betyder att samtidigt som systemet behöver byggas ut för att möta den ökade efterfrågan, krävs omfattande reinvesteringar.

Solen lyser på vindkraftverk och kraftledningar.

Den tekniska livslängden för vindkraft är cirka 20 år.