WSP får i uppdrag av Trafikverket att rusta upp Essingebron som går mellan öarna Lilla Essingen och Stora Essingen. Den hårt trafikerade Essingeleden löper över Essingebron, vars huvuddelar utgörs av tre parallella brospann som byggdes 1967 och löper mellan öarna.

Upprustning av bron som Essingeleden löper över.