WSP får nytt förtroende att agera beställarstöd när Uppsala kommun fortsätter att växa. Det innebär att WSP har fått i uppdrag att utveckla de nya stadsdelarna Rosendal och Ulleråker. Två stadsbyggnadsprojekt som präglas av hållbarhet och innovation med målet att skapa moderna, levande och attraktiva stadsdelar.

Visionsbild för Torgny Segerstedt Allé i södra Rosendal - en levande stadsmiljö med grönska och spårvagn.

Visionsbild för Torgny Segerstedt Allé i södra Rosendal.