Patrik Lidgren

Multidisciplinär uppdragsansvarig
Sverige
Att få vara med och skapa något bestående och bidra till ett bättre samhälle är det absolut roligaste med mitt jobb.