Sara Rahnamoon

Gruppchef och projektledare
Sverige
Att få växa in i nya roller i uppdrag som inte alltid är givna är en fantastisk möjlighet.