Statens roll för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn

WSP fick i uppdrag av Klimatpolitiska rådet att fram förslag på styrmedel för att gynna utbyggnaden av laddinfrastruktur i hela Sverige. 



Uppdragsgivare

  • Klimatpolitiska rådet

Projektstatus

  • Klart