Vägval EL – Framtidens elsystem

Utredning om det Svenska framtida elsystemet 2030-2050 på uppdrag av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin).Uppdragsgivare

  • IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin

Projektet Vägval El pågick under 2014-2016 och hade som mål att undersöka hur elsystemet skulle kunna se ut fram till 2030 eller 2050 och identifiera alternativa vägval. Projektet hade en bred målgrupp av politiker, branschorganisationer, intresseorganisationer och myndigheter.

WSPs uppdrag 

  • WSP var projektledare för arbetsgrupperna ”Framtida Distribution och Transmission” samt ”Framtida Elanvändning”. 
  • WSP genomförde delutredningar om svängmassa i elsystemet med fokus på att belysa hur balans och stabilitet kan upprätthållas i ett elsystem och vilken betydelse som ”svängmassa” har för kraftsystemets stabilitet och styrbarhet.
  • WSP genomförde delutredning om internationell elmarknad i USA, Kanada och Storbritannien med fokus på att ge en övergripande och jämförbar bild av elmarknadsmodeller.