Avsaltningsverk för dricksvatten

Extremt låga grundvattennivåer år 2016 medförde akut vattenbrist på Öland. WSP har som generalkonsult projektlett och projekterat ett avsaltningsverk, där bräckt Östersjövatten processas för att bli dricksvatten.Plats

  • Öland (Borgholm)

År 2016 drabbades Öland och stora delar av sydöstra Sverige av extremt låga grundvattennivåer, vilket ledde till akut vattenbrist på Öland. Under sommarmånaderna räddades vattenförsörjningen temporärt av vattentankar transporterade med tankbilar över Ölandsbron. Situationen krävde snabba beslut för att säkra tillgången till dricksvatten även framöver, och WSP anlitades som generalkonsult för att uppföra en avsaltningsanläggning för dricksvatten.

Generalkonsultåtagandet innebar att driva hela projektet från start till mål. WSPs roller inkluderade bland annat strategisk rådgivning, projektledning, projekteringsledning ekonomistyrning, besiktning och kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning (KMA). 

kubikmeter vatten per dygn
3 000 3 000
månaders byggtid
11 11
procent av förbrukning
30 30

Projektet färdigställdes på rekordtid

Avsaltningsanläggningen uppfördes i Sandvik på Öland, och tar in bräckt Östersjövatten som sedan avsaltas och processas för att bli dricksvatten. Avsaltningsverket producerar nu cirka 3 000 kubikmeter vatten per dygn, vilket motsvarar 30 procent av norra Ölands vattenförbrukning under högsäsong. Projektet färdigställdes på rekordtid, från det första spadtaget i augusti år 2016 till invigningen i  juni år 2017.