E45 och dubbelspårig järnväg Göteborg–Trollhättan

Utbyggnaden av E45 till en fyrfilig motorväg och Norge-/Vänerbanan till en tvåspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan förbättrar miljö, säkerhet och framkomlighet.Plats

  • Göteborg till Trollhättan

Uppdragsgivare

  • Trafikverket

Projektstatus

  • Projektet var klart 2012

Projektet omfattar en förlängning av järnvägen på sträckan som benämns Norge-/Vänerbanan och motorvägen E45 mellan Göteborg och Trollhättan, som går cirka 70 kilometer längs Sveriges västkust. E45 är högt belastad med mycket trafik. Det fanns många flaskhalsar och vägen och järnvägen drabbades ofta av översvämningar från Göta älv. Det tidigare enkelspåret och den krokiga järnvägen innebar att godstrafiken hade nått högsta kapacitet. De nya dubbla spåren innebär fler tåg med ökad hastighet till 250 km/h. Den ökade godstrafikkapaciteten var nödvändig, särskilt med tanke på att allt fler varor transporteras till Göteborgs hamn.

Komplexa utmaningar

De geotekniska förhållandena utgjorde stora svårigheter. Det är alltid en svår teknisk utmaning att utforma och planera ny infrastruktur längs stora vattendrag. När motorvägen och järnvägen går genom områden där marken består av mjuk lera och omfattar stora bostadsområden finns det ännu fler parametrar och utmaningar att överväga.

En annan svår utmaning var att producera stora mängder detaljritningar på kort tid. Arbetena planerades för att minimera störningar för såväl boende som bil-, båt- och tågtrafik.

Samarbetet mellan olika teknikområdena fungerade utmärkt, vilket gjorde att projektgruppen kunde hitta gemensamma lösningar.

WSPs tjänster åt Trafikverket bestod av genomförbarhetsstudie, för- och detaljprojektering för större delen av projektet, inklusive alla nödvändiga tjänster såsom geotekniska undersökningar, mark- och föroreningsundersökningar, utformning av anläggningsarbeten, brokonstruktion, intelligenta transportsystem (ITS), projektledning, kontroll och kvalitetssäkring. Tjänsterna omfattar även riskanalys, landskapsarkitektur, vatten och avlopp, markanläggning, permanent vägdesign och strömförsörjning.

Projektet var klart 2012.

Motorvägens längd
70 km 70 km
Filer i den nya motorvägen
4 4
Hastighet som tågen kan köra i
250 km/h 250 km/h