Energikartläggning av Göteborg Energi

WSP har bistått Göteborg Energi med att samordna och genomföra arbetet med energikartläggning enligt lagen om energikartläggning av stora företag. Plats

  • Göteborg

Uppdragsgivare

  • Göteborg Energi

Arbetet har inneburit dels en bolagsövergripande energikartläggning och dels energikartläggning av enskilda anläggningar. Närmare 90 % av energianvändningen har kartlagts.  Kartläggningsarbetet har genomförts som ett lagarbete där WSPs konsulter tillsammans med erfaren operatör från driften har gått igenom anläggningen under karteringsfasen. WSP har gjort beräkningar för att analysera och kvantifiera olika åtgärder för att minska energiförbrukningen. Flera områden med besparingspotential identifierades, såsom ventilation, värme och belysning, men även processrelaterade områden.

Samordningen av arbetet med energikartläggning av enskilda anläggningar innefattar ett antal arbetsuppgifter:

  • bolagsövergripande energikartläggning 
  • gå igenom och värdera tidigare genomförda energikartläggningar 
  • prioritera de olika anläggningarna utifrån energiförbrukning
  • ta fram tid- och resursplaner för genomförandet av detaljerade energikartläggningar