Etablering av solcellspark i Svalövs kommun

Naturvärdesinventering och miljökonsekvensbeskrivning.Plats

  • Torrlösa, Svalövs kommun

Uppdragsgivare

Projektstatus

  • 2020-06-01 – pågående