Ett nytt energi- och miljöcenter i Borås

Borås Energi och Miljö bygger ett nytt Energi- och Miljöcenter (EMC) på Sobacken strax söder om Borås. Projektet innebär uppförande av ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk (120 MWth) och ett nytt avloppsreningsverk (150,000 PE) som samlokaliseras med befintlig avfallssorteringsanläggning och biogasproduktion.  Plats

  • Borås

Uppdragsgivare

Projektstatus

  • Pågår

WSPs ingenjörer, specialister och projektledare har sedan 2011 tillhandahållit konsulttjänster och expertis inom många olika tekniska discipliner i EMC-projektet och har nu flera nyckelpositioner i projektorganisationen. I de tidiga stadierna av projektet bidrog WSP i arbetet att ta fram visioner, strategier och identifierade möjliga synergier mellan de olika anläggningarna samt agerade som stöd för företagsledningen i investeringsbeslutsprocessen. WSP tog också fram teknisk beskrivning av kraftvärmeverket till miljötillståndsansökan samt genomförde förprojektering av kraftvärmeverkets processer och byggnader på området. WSP gjorde det tekniska förfrågningsunderlaget för panna, ångturbin och biobränsle. 

Tekniskt förprojekt och upphandling inklusive förfrågningsunderlag

Det tekniska förprojektet för kraftvärmeverket inkluderade 

  • Optimering fjärrvärmeproduktionsanläggningar
  • Optimal storlek på kraftvärmepanna
  • Komplettering med biospetspannor
  • Utredning kring torkning av biobränsle
  • Utredning kring val av biobränslen, behov av additiv och effekter på korrosion

 

Flera roller på beställarsidan

Vi har, och har haft, flera roller på beställarsidan så som projektchef under förprojektet, delprojektledare Panna, biträdande projektchef, samfunktionsansvarig Process, entreprenadsamordning samt medlem i projektets styrgrupp sedan projektstart.

 

 

WSPs engagemang startade
2011 2011
Antal km av fjärrvärmeledningen som går genom skogsmiljö
6 6
Dimensionerade flödet för Sveriges största avloppspumpstation
9600 m3/h 9600 m3/h