Ett nytt energi- och miljöcenter i Borås

Borås Energi och Miljö bygger ett nytt Energi- och Miljöcenter (EMC) på Sobacken strax söder om Borås. Projektet innebär uppförande av ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk (120 MWth) och ett nytt avloppsreningsverk (150,000 PE) som samlokaliseras med befintlig avfallssorteringsanläggning och biogasproduktion.  Plats

  • Borås

Uppdragsgivare

Projektstatus

  • Pågår
Dimensionerade flödet för Sveriges största avloppspumpstation
9600 m3/h 9600 m3/h
WSPs engagemang startade
2011 2011
Antal km av fjärrvärmeledningen som går genom skogsmiljö
6 6