European Spallation Source

I Lund byggs ESS, en unik forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport.Plats

  • Lund
anställda vid full drift
500 500
öppnar för forskning år
2023 2023
gästforskare per år
3 000 3 000