European Spallation Source

I Lund byggs ESS, en unik forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport.Plats

 • Lund

På ESS kommer forskarna att kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar. Anläggningen kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå.

ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport. ESS driftsätts gradvis från 2019, först acceleratorn, därefter inleds neutronproduktion och sedan börjar instrumenten tas i drift.

anställda vid full drift
500 500
öppnar för forskning år
2023 2023
gästforskare per år
3 000 3 000

Ett nav i Europas forskningsinfrastruktur

Tillsammans med MAX IV-anläggningen kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur med medlemsländer i hela Europa. När anläggningen öppnar för forskning år 2023 beräknas uppemot 3000 gästforskare per år utföra forskningsexperiment på ESS.

WSP har i detta omfattande projekt bistått med bland annat projekteringsledning och byggarbetsmiljösamordning. 

Exempel på tjänster WSP levererat:

 • El
 • Tele
 • VVS
 • Konstruktion
 • Riskhantering
 • Projektledning
 • Brandsäkerhet
 • BIM-koordinering
 • Projekteringsledning
 • Inomhusmiljöutredning
 • Transportsystem (inkl. traverser)
 • Energi- och installationsutredningar