Expertstöd solel, smarta elsystem och brandsäkerhet

För att stärka KTCs tjänst och produkt anlitades WSP att vara strategisk rådgivare kring solelteknik beträffande dimensionering, mikronät med likströmsteknik, lagar och förordningar samt teknikval genom samlad och bred expertis. Plats

  • Sverige

Uppdragsgivare

  • KTC

Projektstatus

  • Klart

Inom ramen för rådgivningen i ett helhetskoncept medverkade solel-, el- samt brandkonsult. De kartlade specifika förhållanden och förutsättningar för KTCs produkt och tjänster och vilja utrymmen och utmaningar som finns kopplat till system- och projektutveckling och omgivande aktörer, såsom fjärrvärmebolag, elnätbolag och kommun. 
 

Strategisk rådgivning 

Uppdraget till KTC bestod av gemensam workshop med WSPs experter och KTC, där utmaningar och utsikter i ett specifikt case identifierades. Workshopen gav input till konceptförslag och information för KTCs bruk gentemot sina kunder och aktörer i värdekedjan på väg till implementering.  
 

Tekniken 

Tekniken som innefattade i WSP expertis var konkret uppställning av gemensamhetsabonnemang för lägenhetsinnehavare, mikronät för enskilda byggnader, laddning och affärsmodell för elfordon, design för koncept som funktion för brytning av solcellsanläggning vid händelse av brand.
 

Experter i samverkan

Medverkade gjorde elkonsult, brandkonsult och solenergiexpert.