Flens framtida vattenförsörjning

WSP fick i uppdrag att ta fram en förstudie för en ny vattenledning för att säkerställa dricksvatten med god kvalitet i Flen. Syftet med förstudien var att fastställa ledningens sträckning och ge förutsättningar för fortsatt projektering.Plats

  • Flen

Projektstatus

  • Klart

Certifieringssystemet CEEQUAL användes i projektet för att integrera hållbarhetsfrågan ytterligare i WSPs arbetsprocesser. Många hållbarhetsaspekter behandlades och projektet belönades med betyget Excellent vilket är det högsta på CEEQUALs fyrgradiga betygsskala. 

Projektet syftade till att säkerhetsställa kvalitet och tillgång på rent vatten samt beräkna vattenavtryck för de ingående materialen. Genom att inkludera scenarier för framtida utveckling i planeringen minimerades användningen av resurser, underhåll underlättades och flexibiliteten i systemet ökade. Både material och arbetsmetoder valdes med fokus på lågt koldioxidavtryck.

Värdefulla områden skyddades genom att anpassa arbetsmetod och dragningen av ledningen.